Сертыфікацыя FSC - Верхнядзвінскі лясгас

Сертыфікацыя FSC

Палітыка і інфармацыя для грамадскасці па працы ДЛГУ «Верхнядзвінскі лясгас» у галіне лясной сертыфікацыі па сістэме FSC®  (Код лицензии FSC-C127848, № сертификата SGS-FM/COC-010589)

 

Орган па лясной сертыфікацыі праектна-разведвальнае рэспубліканскае унітарнае
прадпрыемства «Белгипролес»  афіцыйна пацвярджае, што прадукцыя
:
- лесаматэрыялы круглыя ​​хвойных парод, СТБ 1711-2007,
- лесаматэрыялы круглыя ​​лісцяных парод, СТБ 1712-2007,
- балансы для экспарту, ДАСТ 22296-89,
- сыравіна драўнянае тэхналагічнае, ТУ РБ 100195503.014-2003,
- дровы, СТБ 1510-2004,
- піламатэрыялы хвойных парод, СТБ 1713-2007,
- піламатэрыялы лісцяных парод, СТБ 1714-2007,
- дранка паліўная, ТУ BY 100145188.003-2009,
-пілавінне
адбываецца з лясоў, сертыфікаваных ў адпаведнасці з патрабаваннямі Сістэмы лясной сертыфікацыі Рэспублікі Беларусь, і ў працэсе яе вырабу наладжаны адмысловы ўлік і ідэнтыфікацыя ўжываюцца сыравіны і матэрыялаў, атрыманых або вырабленых з лясной прадукцыі, якая адбываецца з сертыфікаваных лясоў, якія забяспечваюць адрозненне ад прадукцыі іншага паходжання ў адпаведнасці з патрабаваннямі ТКП 5.4.03-2005 «Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Сістэма лясной сертыфікацыі. Правілы ідэнтыфікацыі лясной прадукцыі і прадуктаў яе перапрацоўкі па прыкмеце паходжання».
ДЛГУ «Верхнядзвінскі лясгас» ажыццяўляе маркіроўку вырабаў Знакам лясной сертыфікацыі ў адпаведнасці з ТКП 5.4.04-2005 «Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Сістэма лясной сертыфікацыі. Правілы маркіроўкі лясной прадукцыі і прадуктаў яе перапрацоўкі Знакам лясной сертыфікацыі». Знак лясной сертыфікацыі наносіць на кожны выраб, этыкетку (ярлык), тару, ўпакоўку, таварасуправаджальных і тэхнічную дакументацыю.
ГЛХУ "Верхнядзвінскі лясгас" у неабходных выпадках мае права на выдачу копій сертыфікатаў адпаведнасці.

Пералік міжнародных канвенцый і пратаколаў, ратыфікаваных Рэспублікай Беларусь, якія рэгулююць сістэму дзеянняў і мер па захаванні пэўных кампанентаў навакольнага асяроддзя:

1          Конвенция ООН о биологическом разнообразии;

2          Рамочная Конвенция ООН об изменении климата;

3          Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель;

4          Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц ( Рамсарская);

5          Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС);

6          Венская конвенция об охране озонового слоя;

7          Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой;

8          Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13.11.1979г);

9          Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением;

10       Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская);

11       Картахенский Протокол по биобезопасности.Все права защещены ГЛХУ "Верхнедвинский лесхоз" © 2018